Curriculum Vitae  

 

     

 

Navn

 

 

Anne Margrethe Gad Jørgensen, født Beck

 
      Fødselsdato   05 04 48
      Civil stand   Gift, 2 voksne børn
      Uddannelse  

Cand. Mag. i religionsvidenskab og filosofi, socialpædagog

      Sprog   Tysk, engelsk, portugisisk
      2004  

Værdier, ledelse og kommunikation i organisationer. Modul af masteruddannelse i Etik og værdier i organisationer, Aarhus Universitet. Afsluttet juni 04.

      2002-04  

Gæstelærer på Gedved Seminarium

Foredrag: 

Laven Børnehave: "Tendenser i Humaniora"

Rudbjerg Sognegård: "Anerkendelse eller familiens fallit"

AOF Kolding: "Anerkendelse eller familiens fallit"

SINDs Pårørenderådgivning, Århus: "Anerkendende samtaler"

      2004   Ansat som kommunikationsmedarbejder i SINDs Pårørenderådgivning, Århus. Arbejder med fundraising, telefonrådgivning, undervisning/foredrag, redaktion af nyhedsbrev m.v.
      2003   Efteruddannelseskursus i "Værdsættende samtaler" hos Dansk Magisterforening i København
      2002   Bestået kandidateksamen i religionsvidenskab fra Aarhus Universitet med religionsfilosofisk speciale i anerkendelses begrebet: Hegels anerkendelsesbegreb – specielt med henblik på dets tilblivelse og udfoldelse i Jenaertiden.
      1997   Bestået sidefagsuddannelse i filosofi fra Aarhus Universitet
      1994-99   Bosat i Tyskland henholdsvis i Lübeck og Marburg
      1995-99  

Boede jeg i Marburg og studerede ved det filosofiske fakultet ved ”Philipps- Universität Marburg”. Herfra har jeg 4 Scheine (eksamensbeviser). To erhvervede jeg i videnskabsteori i „Einführung in der Philosophie“ og „Das Experiment“ og et i argumentationsteori „Der Aufbau der Logik“. Den mest betydningsfulde Schein var en Benotet-Schein (eksamensbevis med karakter) på baggrund af et skriftligt referat, over et kap. i Hegels ”Phänomenologie der Geistes”

Et studie af Fænomenologien har givet mig en dyberegående forståelse af symmetriske og asymmetriske anerkendelsesforhold, en viden som blev udbygget i et Hegel seminar, som jeg også fulgte over tre semestre om ”Philosophie des Geistes, zu Problemen der Philosophie und Psychosomatik”. Seminaret var tværfagligt (filosofi og psykologi) og gav derfor såvel en filosofisk og psykiatrisk vinkel på anerkendelsesbegrebet.

      1994-95  

Boede jeg i Lübeck og studerede ved Universitetet i Hamborg på Evangelische Theologie. Herfra har jeg et bevis på mit kendskab til det tyske sprog svarende til PNdS niveau. Det betyder, at jeg sprogligt har adgang til at deltage i undervisning på alle tyske universiteter.

Hamborg deltog jeg også i et seminar omkring ”Freuds Religionskritik”. Et seminar som gav en forståelse af enkeltindividet ud fra det freudianske menneskesyn, en viden som jeg i dag anvender til perspektivering af det menneskesyn, som ligger til grund for anerkendelsesbegrebet, nemlig mennesket som en relation. Derudover deltog jeg i et proseminar omkring ”Schöpfungsmythen und Schöpfungs ordnungen“ samt en øvelse over „Sterben, Tod und künftiges Leben aus der Sicht von Buddhismus, Christentum, Islam und Judentum“. Såvel proseminaret som øvelsen uddyber forskellige menneskesyn, hvilket jeg anvender som model for lige og ulige anerkendelsesforhold.

Årene i Tyskland gav mig ikke kun teoretisk viden, men også en almen indsigt i en tysk dagligdag både som studerende og medrejsende hustru.

      1989-94  

Bosat i Danmark og påbegyndt studie ved Aarhus Universitet

Længerevarende ophold i Schweiz og Frankrig

      1984-88

Bosat i Brasilien. Her deltog jeg i socialt arbejde omkring børnehjemsbørn samt kirken. Desuden underviste jeg en ung  mand i dansk i et International Baccalaureate Program (I. B. forberedende dansk undervisning til universitetet.) At deltage i socialt arbejde i et andet land med en fremmed kultur kræver organisatorisk sans samt overblik.

De fire år i Sydamerika har derudover giver en bred forståelse for en kultur, som er meget anderledes end både den danske og tyske. Mine udenlandsophold har givet personlig styrke og en viden, som jeg benytter mig af når jeg formidler anerkendelsesbegrebet.

      1979-84 HF ved Vejle Forberedelseskursus
      1981-84 Ansat i børnehaveklassen på Egtved Skole
      1974-79 Hjemmegående husmor
      1970-74 Ansat på Sølund i Skanderborg. I denne periode har jeg gennemført  et ”100 Timers Efteruddannelseskursus”.
      1966-1970 Uddannet som omsorgspædagog/socialpædagog indenfor Statens Åndssvageforsorg med praktikplads på  Ribe- og Nørrelund
  Selv om min pædagogiske uddannelse ligger nogle år tilbage, har jeg aldrig mistet interessen for nytænkning indenfor pædagogikken, og anerkendelse tænkt som en dialektisk pædagogik er nytænkning.