Med udgangspunk i en definition af anerkendelsesbegrebet som et lige/symmetrisk og ulige/asymmetrisk relationsbegreb, lægger jeg op til en debat om forskellige mellemmenneskelige relationer.
Relationer som vi alle har eller vil stå i. Det være sig:

  • mor - barn relationer
  • kollega- eller medarbejder - chef relationer

Jeg sætter fokus på den accept, respekt og agtelse, som vi har eller burde have overfor hinanden. Når vi diskuterer anerkendelse, snakker vi om værdier. Debatoplægget vil derfor tage fat om en diskussion om værdibegrebet. Oplægget vil være rettet mod lige netop jeres gruppe.

 

 
   
 
Til forside