Anerkendelse eller familiens fallit? 

Med udgangspunkt i en definition af anerkendelsesbegrebet som en en nødvendig betingelse for mellemmenneskelige relationer, fokuserer jeg på den gensidige anerkendelse, vi giver hinanden i hjemmet. Hjemmet er såvel skueplads for den lige/symmetriske som den ulige / asymmetriske anerkendelse.
Disse anerkendelsesforhold bliver derefter belyst med praktiske eksempler.

Anerkendelse som ledelsesstrategi og samværsform i en organisation

Skal din virksomhed gå foran mht. fælles værdier og ansvarlighed, så integrer anerkendelse som mellemmenneskelig samværsform i jeres organisation. 
Med øje for lederens ofte vanskelige rolle vil foredragene tage udgangspunkt i værdibaserede ledelsesformer og med anerkendelse som praktisk handling belyse forskellige samværsformer i organisationen.

 

 
   
 
Til forside