Jeg fokuserer på anerkendelse:                            

Deltagerne vil få et indblik i de tanker, der ligger bag det filosofiske anerkendelsesbegreb, nemlig accept, respekt og agtelse. Begreber, som alle bør indgå i mellemmenneskelige relationer, hvad enten relationerne beskriver forholdet mellem kollegaer og/eller medarbejdere og ledelsen. Vi har i mange år lagt vægt på "jeg´et", "autonomi", "uafhængighed" og "individualisme"; alle begreber som alene fokuserer på adskillelse, hvorimod anerkendelsesbegrebet fokuserer på fællesskab og individualitet. Mennesket er kun noget i kraft af et andet menneske. 

 

 

 

 
 
Til forside