Ledelsesstrategi og samvær  

 

Filosofi hører ikke kun hjemme i privatlivet som et personligt anliggende; filosofi er praksis, som kan og bør forme det fællesskab, som også arbejdslivet indeholder. Derfor får deltagerne indsigt i de filosofiske tanker, som ligger bag anerkendelsesbegrebet. Nærmere betegnet anerkendelse om et et værdibegreb, der udsiger noget om vore handlinger - og holdninger til hinanden.

Dvs. at mennesket kun er noget i relation til den anden, som igen medfører, at det anerkendende rum også er konfliktfyldt. Men der er forskel på, om man løser konflikter med magt eller anerkendelse.

 

Anerkendelse skal ikke kun forstås som et symmetrisk bud på samværsformer, men meget mere som et asymmetrisk billede på forskellige uligevægtige forhold, som vi som mennesker ofte står i. Anerkendelse som mellemmenneskelig relation er vigtig for udviklingen af såvel det enkelte individ som fællesskabet. Derfor diskuterer jeg værdibegreber samt vigtigheden af fælles holdninger og samværsform i virksomheden. 

For ledelsen er det vigtigt at tage stilling til spørgsmålet: Tager min virksomhed et socialt ansvar? fordi omdømme kan aflæses på bundlinjen.

Min påstand er, at den stigende individualisering og fleksibilitet kan være en fare for fællesskabet også i arbejdslivet.